Üç Basamaklı Doğal Sayıların Basamak Adları, Sayı ve Basamak Değerleri

- Ezgi SAGDIC EROL