Pekiştirme, İkileme, Tarihler ve Sayıların Yazımı

- LEVENT